fbpx

Privacyverklaring

Kansrijk Beroep is onderdeel van Werk in Zicht, de samenwerkingsverbanden voor de arbeidsmarktregio’s Groningen en Noord-Drenthe. Werk in Zicht zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Om je van dienst te kunnen zijn delen wij je persoonsgegevens met Werkpleinen, gemeentelijke sociale diensten, UWV en opleiders, Kansrijk Beroep vervult de makelaarsfunctie. Dit zijn de partijen die samen Kansrijkberoep.nl beheren onder de naam Werk in Zicht (werkinzicht.nl).

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:

www.werkinzicht.nl –  Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen – 06-31653023

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy is belangrijk, je persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt in heel Europa en wordt ook wel de privacywet genoemd. De AVG geeft jou het recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van de AVG. Informatie over je privacyrechten vind je op:

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Kansrijkberoep.nl en jouw privacy

Als je je inschrijft op Kansrijkberoep.nl worden er persoonsgegevens van je gevraagd. Je persoonsgegevens worden door ons veilig opgeslagen en vertrouwelijk verwerkt. Dat gebeurt volgens de regels van de AVG. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres
 • Adres en woonplaats
 • CV
 • Rijbewijs
 • Opleidingsinformatie

Goed om te weten is dat wij na je inschrijving op Kansrijkberoep.nl binnen vijf werkdagen telefonisch contact met je opnemen (uitgezonderd de periode rond Kerst en de jaarwisseling). Lukt dat niet, dan sturen wij jou een mailbericht. Er is dus altijd persoonlijk contact na je inschrijving.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het verzamelen van persoonsgegevens heeft als doel om:

 • Op Kansrijkberoep.nl worden gegevens verzameld voor onze administratie en rapportage. We maken bijvoorbeeld overzichten van het aantal inschrijvingen op bepaalde beroepen. Dit gebeurt anoniem. Jouw persoonsgegevens worden nooit zichtbaar of bekend gemaakt.
 • Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Het verzamelen van de persoonsgegevens heeft als AVG-grondslag:

 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen
 • U heeft toestemming verleend voor het verwerken van persoonsgegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kansrijk Beroep deelt jouw persoonsgegevens met opleiders, werkgevers en loopbaan-  en scholingsadviseurs als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. www.kansrijkberoep.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kansrijk Beroep jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming, doordat je akkoord heb gegeven op de privacy statement.  Dit doen wij aan:

 • Accountmanagers van de werkpleinen uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Zie overzicht van werkpleinen op werkinzicht.nl/op-zoek-naar-werk.
 • Organisatie die ondersteunen bij  subsidieverantwoording t.b.v. meer mogelijkheid tot re-integratie van werkzoekenden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kansrijk Beroep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om te verzoeken je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kansrijkberoep.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je contact met ons opnemen via het contactformulier (zie onderaan deze tekst). Kansrijkberoep.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@werkinzicht.nl.

Heb je een vraag over jouw privacy op Kansrijkberoep.nl?

Stuur ons een bericht via het contactformulier:

Contact